เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดการอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อความปลอดภัย  ในการใช้รถใช้ถนน” โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 82 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_6310_resize

IMG_6320_resize

IMG_6303_resize

IMG_6332_resize

IMG_631123