DSC_4347_resize

DSC_4391_resize

DSC_4400_resize

DSC_4405_resize

DSC_4422_resize

DSC_4451_resize

DSC_4458_resize

DSC_4466_resize

DSC_441122_resize

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ กรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น   และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลและกรอบแนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งสิ้นค้าในอนาคต