เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมประชุมจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับ กรมยุทธการทหารบก และตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ