IMG_43333_resize

เมื่อเร็วๆนี้ ณ สถาบันการบินพลเรือน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคลายวันก่อตั้งสถาบันการบินพลเรือน  ครบรอบ 54 ปี  พร้อมร่วมบริจาคทุนการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  โดยมีนาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ