วันที่  13 มี.ค.58  ณ บก.ทภ.1 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกิจกรรมมอบม่านบังแดด  “ไปทุกที่ ไม่มีปฏิเสธ” ให้กับรถแท็กซี่  ที่ร่วมโครงการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่โดยไม่มีการปฏิเสธ ฯ