เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพกาย ด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ รู้จักการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ