IMG_3448_resize

IMG_3450_resize

IMG_3451_resize

IMG_3452_resize

IMG_3453_resize

IMG_3462_resize

IMG_3465_resize

IMG_3485_resize

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมการขนส่งทางบก นำผู้บริหารข้าราชการฯ ร่วมขอพรและจากท่านท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 แด่นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก