DSC_3274_resize_resize

DSC_3278_resize_resize

DSC_3283_resize_resize

DSC_3287_resize_resize

DSC_3344_resize_resize

DSC_3349_resize_resize

DSC_3352_resize_resize

DSC_3380_resize_resize

DSC_3399_resize_resize

DSC_3409_resize_resize

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58 นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการ นำคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมศูนย์ตลอดจนรับฟังคำเสนอแนะในด้านต่างๆ