S__7397402_resize S__7397413_resize

S__7397415_resize

S__7397416_resize

S__7397417_resize

เมื่อเร็วๆนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยม จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ณ จุดตรวจความพร้อม อ.สบปราบ จ.ลำปาง และตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง