IMG_3037_resize

IMG_3038_resize

IMG_3039_resize

IMG_3040_resize

IMG_3041_resize

IMG_3042_resize

IMG_3043_resize

IMG_3044_resize

IMG_3045_resize

IMG_3046_resize

IMG_3047_resize

IMG_3048_resize

IMG_30401_resize

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารชานชาลาขนถ่ายสินค้า อาคารคลังสินค้าและระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม