มื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายณันทพงศ์   เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจดทะเบียนรถตู้ Commuter ตามกฎหมายประเภทต่างๆ” เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่งและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลพร้อมทั้งจัดระเบียบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามประเภทการใช้งาน

 

DSC_2055_resize DSC_2034_resize DSC_2039_resize DSC_2101_resize DSC_2084_resize DSC_2093_resize