วันนี้ (7 มี.ค 60) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย นายกมล  บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งสินค้า ของสหพันธรัฐมาเลเซีย นำโดย Mr R. VEEJENDRAN, Urder secretary logistic & transport, Ministry of Transport (Malaysia) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ                 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark)  

12 (10) 12 (7) 12 (5) 12 (1) 12 (4) 12 (12) 12 (3) 12 (9) 12 (6) 12 (8) 12 (11)