เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก รวมกฎหมาย พ.ร.บ. ขนส่งและ พ.ร.บ. รถยนต์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญๆของร่าง ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DSC_3307_resize

DSC_3355_resize DSC_32931111111 DSC_33171111 DSC_3353 DSC_3365 DSC_3347_resize DSC_3375