เมื่อเร็วๆนี้ ณ กระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (กลุ่มภารกิจการขนส่ง) เป็นประธานประชุมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ Application เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11, ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจจราจร, กรมสรรพากร, ผู้แทนจากผู้ให้บริการ Application เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล และผู้แทนจากกลุ่มแท็กซี่ โดยที่ประชุมได้รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และมีความเห็นตรงกันว่า การให้บริการ Application เรียกรถยนต์ส่วนบุคคลในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ จึงมีมติให้ทำการศึกษาแนวทางการใช้ Application เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล ที่เหมาะสมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ Third Party เป็นผู้ทำการศึกษาต่อไป

 

21 (1)

21 (2)

21 (3)

21 (4)

21 (5)

21 (6)

21 (7)

21 (8)

21 (9)

21 (10)

21 (11)

21 (12)