เมื่อเร็วๆนี้  ณ กรมการขนส่งทางบก นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่นางสาวอำนวยสุข แต้พานิช นักทัพยากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคล สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสนำคณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือข้าราชการที่ดี” สังกัดกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชน ของกรมการขนส่งทางบก