เมื่อวันที่ 31 ส.ค.58 ณ โรงแรม ริชมอนด์ กรุงเทพฯ นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างความรู้ทักษะในการจัดทำแผนงานและโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดอุบัติเหตุทางถนน และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนและโครงการอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IMG_5848_resize

IMG_5852_resize

IMG_5858_resize

IMG_5874_resize