เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนโดยความร่วมมือจากมัคคุเทศก์     เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารและพนักงานขับรถ โดยมุ่งเน้นลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน   

DSC_2769_resize_resize DSC_2775_resize_resize DSC_2791_resize_resize DSC_2794_resize_resize DSC_2817_resize_resize