เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทาสงบก นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมหารือหลักเกณฑ์วีธีการและเงื่อนไขการใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น        

DSC_6994_resize

DSC_6978_resize_resize

DSC_6989_resize_resize

DSC_7000_resize_resize

DSC_7019_resize_resize

DSC_7031_resize_resize

DSC_7042_resize_resize