เมื่อเร็วๆนี้  ณ กระทรวงคมนาคม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ จำนวน 489 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ     รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมพิธี