เมื่อเร็วๆนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ให้แก่กรมการขนส่งทางบก ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยมีนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนรับมอบรมว