เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT Check in” ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการในการยกระดับแท็กซี่ไทยในอนาคต