เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ย้ำแนวคิด  “ช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ