DSC_3855_resize_resize

DSC_3941_resize_resize

DSC_3960_resize_resize

DSC_3969_resize_resize

DSC_3981_resize_resize

DSC_3989_resize_resize

DSC_4003_resize_resize

DSC_4006_resize_resize

DSC_4046_resize_resize

DSC_4090_resize_resize

DSC_4116_resize_resize

DSC_4131_resize_resize

DSC_4142_resize_resize

DSC_4170_resize_resize

DSC_4173_resize_resize

DSC_4200_resize_resize

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การบริหารงาน กรมการขนส่งทางบก โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ, ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย, ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS), ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (ศุนย์ Call Center 1584), การให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax),การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ (E-Exam) และการให้บริการตรวจสภาพรถ