เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 ณ กรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงคมนาคม โดยเยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. 14 ปี ติดต่อกัน

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10