เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ประธานหลักสูตร ในโอกาสนำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก

DSC_7048_resize_resize

DSC_7050_resize_resize

DSC_7073_resize_resize

DSC_7078_resize_resize

9752_resize_resize