เมื่อวันที่  24 ส.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นายไพโรจน์ งามจรัส นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก

DSC_7548_resize_resize

DSC_7555_resize_resize

DSC_7572_resize_resize

DSC_7584_resize_resize

DSC_7587_resize_resize

DSC_7590_resize_resize