DSC_2026_resize_resize DSC_2032_resize_resize DSC_2038_resize_resize DSC_2064_resize DSC_2069_resize_resize DSC_2082_resize

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่  รศ.ดร.ดำรงค์   วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในโอกาสนำคณะผู้อบรมหลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้พัฒนากระบวนงานด้านบริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก