DSC_6673_resize_resize

DSC_6678_resize_resize

DSC_6698_resize_resize

DSC_6717_resize_resize

DSC_6724_resize_resize

DSC_671444_resize_resize

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนามคม ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี”  ศึกษาดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. 13 ปี ติดต่อกัน