เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่  นางปานจิต จินดากุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   ในโอกาสนำคณะผู้อบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับต้น”เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้พัฒนากระบวนงานด้านบริการประชาชนรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก

DSC_2193_resize_resize DSC_2213_resize_resize DSC_2225_resize_resize DSC_2232_resize_resize DSC_211234_resize