IMG_8098_resize_resize

IMG_8111_resize_resize

IMG_8117_resize_resize

IMG_8124_resize_resize

IMG_8142_resize_resize

IMG_8145_resize_resize

IMG_8148_resize_resize

IMG_81175_resize_resize

 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมฯ แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ