เมื่อวันที่ 31 ส.ค.58 ณ โรงแรมสุโกศล  กรุงเทพฯ นายกมล บูรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้ากรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรมตามโครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        

DSC_8330_resize

DSC_8367_resize

DSC_8370_resize

DSC_8378_resize