วันที่ 4 ก.พ. 60 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดลำปาง หมวดอักษร กบ”กิจการงานดี บารมีหนุนนำ โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมกันมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์และดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

 

S__32350219 S__32350221 S__32350220 S__32350222