1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้แนวคิด “Drive Safe Be Safe อุบัติเหตุลดได้แค่ไม่ขับเร็ว” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน