DSC_5091_resize_resize

DSC_5094_resize_resize

DSC_5231_resize_resize

DSC_5240_resize_resize

DSC_5303_resize_resize

DSC_5313_resize_resize

DSC_5332_resize_resize

DSC_5365_resize_resize

DSC_5387_resize_resize

DSC_5430_resize_resize

DSC_5455_resize_resize

DSC_5490_resize_resize

DSC_5501_resize_resize

DSC_5512_resize_resize

DSC_5526_resize_resize

DSC_5537_resize_resize

DSC_5538_resize_resize

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน” ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของกรมการขนส่งทางบก โดย    นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ตรวจสารเสพติดและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารซึ่งต้องเป็นศูนย์ 100% และมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนา