1

2

3

4

5

6

7

8

วันนี้ (25 ก.ย.58) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 13 ปีซ้อน แก่ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล