วันนี้ 4 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จ.อุทัยธานี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดอุทัยธานี หมวดอักษร กจ “การงาน การเงิน เจริญรุ่งเรือง ด้วยป้ายเมืองพระชนกจักรี”    โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

613152_resize 613162_resize 613164_resize 613157_resize 1111111111111_resize