DSC_6902_resize_resize

DSC_6755_resize_resize

DSC_6805_resize_resize

DSC_6811_resize_resize

DSC_6820_resize_resize

DSC_6830_resize_resize

DSC_6847_resize_resize

DSC_6892_resize_resize

DSC_6907_resize_resize

DSC_6908_resize_resize

DSC_6911_resize_resize

DSC_6912_resize_resize

DSC_6915_resize_resize

DSC_6986_resize_resize

DSC_6995_resize_resize

DSC_7011_resize_resize

DSC_7199_resize_resize

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างร่วมสรงน้ำพระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิคมอุดมมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 พร้อมให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรผู้บริหารด้วย