วันนี้ (5 มี.ค.59) ณ เซ็นทรัลเวสต์เกตพลาซ่า จ นนทบุรี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดนนทบุรีหมวดอักษร กว “แก้วแหวนเงินทอง มั่งคั่งยั่งยืน” โดยท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นประธานมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน

S__7807034

S__7807032

S__7807038

S__7807043

S__7807046

ส่วน ที่ โรงแรม ดิเอมเพรส จฺ.เชียงใหม่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานประมูลเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดเชียงใหม่ หมวด ขพ “ขุมทรัพย์เพิ่มพูน บารมีพร้อมพรั่ง” พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยทางถนน

25697

25707

25706

25696

25701

สำหรับรายได้จากการประมูลทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน