เมื่อวันที่ 17 ส.ค.59 ณ โรงแรม โนโวเทลหัวหิน จังหวัดเพรชรบุรี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ท่านเวียงสะหวัด สีพันดอน หัวหน้ากรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป.ลาว ประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่าง ไทย – ลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ

 

43761 43767 43768 43770 43771 43772 43773 43774 43775 43777 43778 43779 43780 43781 43782