วันนี้ (18 มิ.ย.59) ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดอุดรธานี หมวดอักษร กย “ กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

S__12001500 1345013 13450166 13417458