วันนี้ 11 ก.พ.58 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นายวัฒนา  พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดสัมมนา “ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเข้าสู่ยุค  AEC เต็มรูปแบบ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข็งขันในอนาคต