วันนี้ (28 มิ.ย. 59 ) ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและรับส่งนักเรียน ตามโครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและรับส่งนักเรียน  เพื่อสร้างการให้บริการที่ดีและความปลอดภัยของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน

 

S__13451271 S__13533187 5861 579 S__13451267 S__13451268