วันนี้ (17 ม.ค. 58) ณ กรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดสำนักงานและรอบๆบริเวณกรมการขนส่งทางบก ภายใต้ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสำนักงาน 1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 10_resize 11_resize 12_resize