เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง