IMG_5075 IMG_5070 IMG_5071 IMG_5073 IMG_5087

 

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.59 นายณันทพงศ์  เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการประจำท้องที่เขตบางซื่อ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ทหาร เทศกิจ ตำรวจ และ ขนส่ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข หลังจากลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบวิน