เมื่อวันที่ 28 พ.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการอบรม “โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน” เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการสะดวก GECC :Government Easy Contact ซึ่งเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำต่างๆแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

 

DSC_8571_resize DSC_8545_resize DSC_8598_resize DSC_8621_resize DSC_8637_resize