วันนี้ 21 พ.ค. 59 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดภูเก็ต  หมวดอักษร กร “กิจการร่ำรวย การงานรุ่งเรือง” โดยมีนายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

S__88637681 S__88555851 S__5144824 S__5144827 S__51446871 S__8863769