เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่รองศาสตราจารย์ สุรางวงศ์ วศินารมณ์ ประธานหลักสูตรฯ ในโอกาสนำคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมและดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. 14 ปี ติดต่อกัน

 

DSC_001211 DSC_0042 DSC_0065 DSC_0023 DSC_0076 DSC_0095