DSC_0330_resize DSC_0331_resize DSC_0362_resize DSC_0370_resize DSC_0386_resize

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่รองศาสตราจารย์สุพิณ เกชาคุปต์ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบงานและการส่งเสริมให้บริการระบบการขนส่งทางถนนพร้อม ทั้งการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของกรมการขนส่งทางบก