เมื่อวันที่ 4 ก.พ.58 ณ กรมการขนส่งทางบก นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่นางสาวนฤมล ปรองชู นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนำคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการนำระบบไอทีมาใช้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ ของกรมการขนส่งทางบก